زیرسازی

پروفیل H ساده (شاخه ای)


پروفیل H سفید شاخه ای
پروفیل A ساده بسته ای


پروفیل A سفید بسته ای


پروفیل F ساده شاخه ای


پروفیل F ساده بسته ای


پروفیل F سفید بسته ای


پروفیل PVC A بسته ای


پروفیل APPLY شاخه ای


پروفيل w یا سپراتور شاخه ای


پروفیل LA (سبک A) شاخه ای


پروفیل Z شاخه ای
هارپون


هارپون رولی (170متری)


نوار دور


نوار دور رولی (150 متری)


رولپلاک کناف 30 mm


رولپلاک کناف 40 mm


براکت اتصال مستقیم 20CM CT-205
براکت اتصال مستقیم CD60 30CM