نورپردازی (کریستال ، LED ، SMD)

کریستال سواروسکی کوچک


نور نواری 220 ولت آفتابی کلاس B
کریستال سواروسکی بزرگ


کریستال پایه آلومینیومی


کریستال 8 پر


کریستال 16 پر


LED سواروسکی


SMD لنزدار سفید 20-3030-10 5000K بسته ای (10 متری)
فیبر نوری 1mm (1500متر)


فیبر نوری 0/75mm (2500متر)


144(2/5آمپر)LED-SMD NATURAL 5630


آفتابی SMD 72 LED 5630
سفید72(12ولت) SMD-LED 5630
144(2/5آمپر)LED-SMD NATURAL 5730


SMD 5730 72 LED سفید (HT-8776)


SMD 72LED 5054 NATURAL
سفید72 / SMD-LED 5050


سفید72(1/7آمپر) SMD-LED 5730


آفتابی72(1/7آمپر) SMD-LED 5730


آفتابی120 (2آمپر) SMD-LED 5630


SMD 5730 144 LED سفید (HT-8777)
سفید SMD 144 LED 5730 (2.5 آمپر)