نورپردازی (ترانس ، آمپلی فایر ، درایور)

ترانس 30 آمپر


ترانس 20 آمپر


ترانس 10 آمپر


ترانس 5 آمپر


منبع فيبر نوری 16 واتRGB (250شاخه)


منبع فيبر نوری 45 واتRGB (700شاخه)


منبع تغذیه سوسوزن 16 وات یک خروجی سفید


منبع سوسوزن 16وات دوسر سفید (400شاخه)


منبع سوسوزن 27 وات سفید (450 شاخه)


ترانس 20 آمپر S-250-12


منبع تغذیه انگشتی (30شاخه) RGB